Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Đợt 2 năm 2022

1 . Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, đợt 2 năm 2022 (5568)

Download mẫu hồ sơ lý lịch, phiếu đánh giá, phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

2 . Thông báo:  Về việc tiếp nhận vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, đợt 2 năm 2022 (5572)

Download mẫu hồ sơ lý lịch, phiếu đánh giá, phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

 

Trả lời

viTiếng Việt