Hoạt động bệnh viện

Tập huấn Lớp kiểm soát nhiễm khuẩn cho Hội đồng và Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh

TẬP HUẤN LỚP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO HỘI ĐỒNG VÀ MẠNG LƯỚI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH

CN Nguyễn Thị Kim Duyên – Trưởng khoa KSNK

Thực hiện kế hoạch số 309/KH-SYT ngày 03/02/2020 của Sở y tế Tỉnh long An, Bệnh viện đa khoa Long an phối hợp với Sở Y Tế và Hội Điều Dưỡng Tỉnh Long An tổ chức các khóa đào tạo tấp huấn về Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản theo thông tư 16/2018/TT-BYT quy định về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Đối tượng tham dự: tất cà nhân viên y tế thuộc

  • Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn
  • Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn
  • Phụ trách KSNK tại các cơ sở khám chữa bệnh không có giường bệnh nội trú

Giảng viên lớp tập huấn gồm có:

  • Bs Đoàn Thị Kim Liên: Trưởng phòng Nghiệp vụ – Sở y tế Long An
  • ĐD CKI. Trần Thị Phương Thảo: Chủ tịch hội điều dưỡng tỉnh Long an
  • CNĐD. Nguyễn Thị Kim Duyên : Trưởng khoa KSNK – BVĐKLA

Thời gian tập huấn từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2020. Tổng cộng  có 383 học viên tham dự, chia thành 11 lớp và  thời gian mỗi lớp là 05 ngày.

Nội dung tập huấn là các kiến thức cơ bản về kiểm soát nhiễm khuẩn được thể hiện bằng lý thuyết, thực hành và thảo luận nhóm. Các học viên mạnh dạng nêu tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc về công tác  KSNK tại đơn vị mình, cùng nhau thảo luận để đi đến kết quả cuối cùng, giải đáp, giải quyết thích hợp cho từng đơn vị theo đúng hướng dẫn của bộ y tế.

Kết thúc lớp tập huấn, các thành viên Hội đồng và Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn ngoài việc cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ thuật chuyên môn và năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn, còn được cấp chứng chỉ đào tạo kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản, tất cả đều chung nhiệm vụ đảm bảo an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và nhân viên y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh./.

Trả lời

viTiếng Việt