Bảng giá theo yêu cầuDịch vụ KCB

Bảng giá viện phí KCB theo yêu cầu

BẢNG GIÁ VIỆN PHÍ KCB THEO YÊU CẦU ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành bổ sung danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập có cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trên địa bàn tỉnh Long An, công văn số 4924/SYT-KHTC về việc kê khai giá dịch vụ theo yêu cầu ngày 12/10/2020)

Để xem chi tiết bấm vào đường link Xem tai đây

2 thoughts on “Bảng giá viện phí KCB theo yêu cầu

Trả lời

viTiếng Việt