Bài viết chuyên môn

Mở khí quản sớm có lợi ích cho bệnh nhân tổn thương não nặng do chấn thương?

MỞ KHÍ QUẢN SỚM CÓ LỢI ÍCH

CHO BỆNH NHÂN TỔN THƯƠNG NÃO NẶNG DO CHẤN THƯƠNG?

 BS Trương Đức Trọng – Khoa Phẫu thuật GMHS

  1. TỔNG QUAN:

Mở khí quản đã chứng minh có những lợi ích cho những bệnh nhân cần thở máy kéo dài. Tuy nhiên, liệu mở khí quản sớm (ET; <10 ngày sau tổn thương) có thể cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân tổn thương não nặng do chấn thương(TBI) (Glasgow ≤8 điểm) vẫn còn bàn cãi. Mục đích của nghiên cứu này là làm rõ câu hỏi này

  1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Tìm kiếm trên 4 cơ sở dữ liệu (PubMed, Web of Science, Elsevier ScienceDirect và Cochrane Library) các bài viết so sánh kết quả điều trị của hai nhóm mở khí quản sớm và nhóm mở khí quản trễ hoặc không mở khí quản (not-ET) trên các bệnh nhân tổn thương não nặng do chấn thương. Ghi nhận kết quả điều trị chủ yếu dựa vào: thời gian nằm khoa hồi sức tích cực (ICU), thời gian thở máy, tỉ lệ tử vong và tỉ lệ viêm phổi.

  1. KẾT QUẢ:

Có 8 nghiên cứu đạt tiêu chuẩn của nghiên cứu, với tổng số 797 bệnh nhân ở nhóm mở khí quản sớm(ET) và 871 bệnh nhân ở nhóm mở khí quản trễ hoặc không mở khí quản(not-ET). Một phân tích gộp của 8 nghiên cứu  này cho thấy rằng mở khí quản sớm thời gian nằm ICU (khác biệt có ý nghĩa [MD], -3.08; độ tin cậy [Cl] 95%, từ -3.75 đến -2.41), thời gian thở máy (MD, -4.92; 95% Cl, từ -6.82 đến -3.02), thời gian nằm viện (MD, -4.79; 95% Cl, từ -8.63 đến -0.94), và tỉ lệ viêm phổi (tỉ số Odds [OR], 0.64; 95% Cl, 0.53-0.78) nhưng có vẻ tỉ lệ tử vong thì độc lập (OR, 1.25; 95% Cl, 0.9-1.75).

  1. KẾT LUẬN:

Các bằng chứng sẵn có gợi ý rằng mở khí quản sớm có thể giảm thời gian nằm ICU ,thời gian nằm viện, thời gian thở máy và tỉ lệ viêm phổi ở những bệnh nhân tổn thương não nặng do chấn thương. Cần thực hiện các thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát được thiết kế tốt để khẳng định những phát hiện này.

(Nguồn: PubMed.org. “ Is Early Tracheostomy Better for Severe Traumatic Brain Injury? A Meta-Analysis”.)

Trả lời

viTiếng Việt