Tin tức Covid-19

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH (Cập nhật 17 giờ, ngày 13/6/2021)

Tính đến 17 giờ ngày 13/6/2021, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 335 điểm phong toả. HCDC sẽ tiếp tục cập nhật các điểm phong toả tại TP. Hồ Chí Minh trong các bản tin tiếp theo.

Trả lời

viTiếng Việt