Tin tổng hợp

Áp dụng CT 15 cho 8″ vùng xanh”; Các địa phương còn lại áp dụng CT 16

Chính quyền điện tử tỉnh Long An – Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 – Tiểu ban thông tin, truyền thông và công nghệ

Kể từ 00 giờ 00 ngày 07/9/2021, áp dụng Chỉ thị 15 cho 8 địa phương “vùng xanh”, 7 địa phương còn lại tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

UBND tỉnh Long An vừa ban hành văn bản số 8812/UBND-VHXH về việc tiếp tục áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, với nội dung chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước, Châu Thành, Thủ Thừa và thành phố Tân An đến hết ngày 13/9/2021.

Các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng:thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8603/UBND-VHXH ngày 30/8/2021; trong đó lưu ý:

– Duy trì các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đã được thành lập theo Kế hoạch số 2727/KH-SCH ngày 19/8/2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đặc biệt là các trạm, chốt bố trí tại các điểm kết nối giữa các địa phương thuộc “vùng đỏ” với các địa phương còn lại.

– Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tiếp tục tổ chức làm việc trực tuyến tại nhà (tối thiểu 50% tổng số cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị). Đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị thì được đi, về hàng ngày nhưng phải có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Tân Trụ kể từ 00 giờ 00 ngày 07/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng:

a) Không tập trung trên 10 người ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

b) Tiếp tục tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện không thật sự cần thiết tập trung trên 20 người trong 01 phòng.

c) Tiếp tục dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

d) Tiếp tục tạm dừng hoạt động của chợ truyền thống.

đ) Các cơ sở dịch vụ nhà hàng; cơ sở dịch vụ ăn, uống, giải khát được hoạt động nhưng chỉ phục vụ mang về, không phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

e) Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,…); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm…), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ… được hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch theo quy định và hướng dẫn của cơ quan y tế; trong đó lưu ý đảm bảo yêu cầu 5K của Bộ Y tế và khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc.

g) Tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng.

h) Tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công huyện, thị xã. Trường hợp có nhu cầu cần giải quyết, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

k)Tiếp tục duy trì hoạt động các trạm, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại các vị trí ra, vào giữa các địa phương, đặc biệt tại vị trí kết nối giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15 với các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 và giữa các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15 với nhau.

Ngoài các biện pháp trên, giao Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, duy trì các trạm, chốt cần thiết theo Kế hoạch số 2727/KH-SCH ngày 19/8/2021 của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để bảo vệ “vùng xanh” và hạn chế tối đa việc ra, vào “vùng đỏ”.

4.Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện từng nội dung, nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch được quy định tại mục 1, mục 2 của Văn bản này, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

5.Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tất cả người dân, các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định nêu trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

6.Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch được quy định tại Văn bản này và các văn bản khác có liên quan của chính quyền địa phương các cấp.

Theo nội dung trên, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Trả lời

viTiếng Việt