Tin Covid-19Tin tức Covid-19

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG VÀ LÂY NHIỄM COVID TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG VÀ LÂY NHIỄM COVID TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản Khám chữa bệnḥ Y TếPhó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19

Xem chi tiết và download tại https://drive.google.com/file/d/1KeZtGYNr7WimoBNlNVbvwe7mk2rl7G-e/view?usp=sharing

 

Trả lời

viTiếng Việt