Tin tức Covid-19

Bản đồ dịch bệnh Tỉnh Long An – 11/09/2021

Chính quyền điện tử tỉnh Long An – Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin dịch bệnh COVID-19 tỉnh Long An ngày 11/09/2021

Tiểu ban thông tin, truyền thông và công nghệ cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tỉnh Long An đến 18 giờ 30 ngày 11/09/2021

2 thoughts on “Bản đồ dịch bệnh Tỉnh Long An – 11/09/2021

    • Chào bạn!
      Hiện tại Ad chỉ có thông tin từ Tiểu ban thông tin cảu BCĐ Tỉnh với nội dung như vậy? Ad không có thông tin của Bến Lức. Bạn có thể vào trang UBND Huyện Bế Lức xem có thông tin bạn cần không?

Trả lời

viTiếng Việt