Tin tổng hợp

‘Bản đồ màu’ cấp độ dịch toàn quốc

Tuổi Trẻ Oline – Cập nhật mới nhất của Bộ Y tế (tối muộn ngày 20-10), đã có 60/63 tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch, gửi để Bộ Y tế tổng hợp. Theo đó, có 26 tỉnh thành đạt tiêu chí vùng xanh (cấp độ 1, bình thường mới), 1 tỉnh cấp độ 3, còn lại cấp độ 2.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong số 60 tỉnh thành đã hoàn tất đánh giá cấp độ dịch ở quy mô tỉnh thành, quận huyện và xã phường, tính trên phạm vi tỉnh thành, có 26/60 tỉnh thành đạt tiêu chí vùng xanh (cấp độ 1, tức là vùng bình thường mới).

33 tỉnh thành ở cấp độ 2, tức nguy cơ trung bình (vùng vàng), trong số này có TP.HCM.

1 tỉnh đánh giá ở mức nguy cơ cao (vùng cam) là tỉnh Bình Dương, với 3 huyện thị đạt mức xanh, 2 mức vàng, 4 mức cam và 1 mức đỏ.

Tuy nhiên ở phạm vi quận huyện hay xã phường, các tỉnh vùng xanh cũng có những quận huyện, xã phường chỉ ở mức vàng hoặc cam, hoặc tỉnh đạt tiêu chí vùng vàng, nhưng rất nhiều quận huyện trong tỉnh lại ở mức xanh.

Cụ thể như tỉnh Lâm Đồng xác định cấp độ dịch toàn tỉnh là vùng vàng, nhưng có đến 9/12 huyện thị, thành phố thuộc tỉnh ở mức xanh, chỉ có 3 huyện thị mức vàng.

Hay tỉnh Long An đạt mức vàng toàn tỉnh, nhưng trong phạm vi tỉnh lại có 11 huyện thị mức xanh, chỉ có 4 huyện thị mức vàng. Tỉnh Nam Định cũng mức vàng toàn tỉnh, nhưng 10 huyện thị có 9/10 mức xanh, chỉ có 1 mức vàng.

Tỉnh Nghệ An mức vàng toàn tỉnh nhưng 20/21 huyện thị mức xanh, chỉ có 1 mức vàng. Tỉnh Phú Thọ mức vàng toàn tỉnh nhưng các huyện thị thì có 9 xanh, 3 vàng, 1 cam.

Như vậy đánh giá trên quy mô tỉnh/thành phố thì mức vàng đang chiếm số đông, nhưng trên quy mô quận huyện của cả nước thì vùng xanh đang chiếm ưu thế.

Đến tối 20-10 còn 3 tỉnh Tây Ninh, Gia Lai và Bình Định chưa gửi báo cáo cấp độ dịch cho Bộ Y tế.

Do số ca mắc biến đổi hằng ngày nên đánh giá cấp độ dịch cũng sẽ được cập nhật liên tục, như TP.HCM sẽ công bố đánh giá cấp độ dịch hằng tuần. Cấp độ dịch sẽ là cơ sở để ứng phó và thực hiện các chính sách liên quan đến đi lại, học hành, mở lại các dịch vụ phục vụ đời sống.

Trong đó, Bộ Y tế hướng dẫn vùng xanh sẽ được tổ chức các hoạt động trong nhà, ngoài trời, vận tải hành khách công cộng không hạn chế số người, mở nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống, bán hàng ăn, vé số dạo, cơ quan công sở, trường học, biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim… hoạt động bình thường.

Ở vùng vàng, các hoạt động tương tự vùng xanh cũng được duy trì, nhưng một số hoạt động có yêu cầu và điều kiện kèm theo, như vận tải hành khách công cộng, hoạt động trong nhà, ngoài trời, bán hàng rong, vé số dạo, dạy và học tại trường học, cơ sở giáo dục.

Nghị quyết 128, hướng dẫn 4800 ban hành đã hơn 1 tuần, đến nay có 60 tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch, nhưng thực hiện theo cấp độ dịch còn hạn chế, như ở vùng xanh của Hà Nội hiện vẫn học trực tuyến, Hải Phòng vẫn quy định cách ly khá gắt gao người từ địa phương khác đến Hải Phòng…

Trả lời

viTiếng Việt