Khám sức khỏe theo yêu cầuTin nổi bật Bệnh viện

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE THEO YÊU CẦU

BẢNG GIÁ CHI TIẾT

CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE THEO YÊU CẦU

1 . Gói khám sức khỏe tổng quát cơ bản:

2 . Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu

 

3 . Gói khám sức khỏe tổng quát tầm soát ung thư

4 . Gói khám sức khỏe tổng quát tầm soát viêm gan

5 . Gói khám sức khỏe tổng quát tầm soát tim mạch

 

6 . Gói khám sức khỏe tổng quát tầm soát ung thư có sinh thiết

Trả lời

viTiếng Việt