BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE THEO YÊU CẦU

BẢNG GIÁ CHI TIẾT

CÁC GÓI KHÁM SỨC KHỎE THEO YÊU CẦU

1 . Gói khám sức khỏe tổng quát cơ bản:

2 . Gói khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu

 

3 . Gói khám sức khỏe tổng quát tầm soát ung thư

4 . Gói khám sức khỏe tổng quát tầm soát viêm gan

5 . Gói khám sức khỏe tổng quát tầm soát tim mạch

 

6 . Gói khám sức khỏe tổng quát tầm soát ung thư có sinh thiết

Trả lời

viTiếng Việt