Tin Covid-19Tin tức Covid-19

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN AN TOÀN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BỆNH VIỆN AN TOÀN TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TS. Trần Thị Nhị – PGĐ SYT Nội

Xem chi tiết và download tại: https://drive.google.com/file/d/1Uh3yieedtbQ8nPMWdvVNxwHeZyDWDR7r/view?usp=sharing

Trả lời

viTiếng Việt