Hoạt động bệnh viện

Bệnh viện Đa khoa Long An nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân suy thận mãn

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ BỆNH NHÂN SUY THẬN MÃN

Nguyễn Tấn Đạt – Khoa Nội phổi thận

Để đáp ứng nhu cầu chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân trên địa bàn trong và ngoài tỉnh bị suy thận mãn giai đoạn cuối, Bệnh viện Đa khoa Long an (số 211, đường Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An) vừa trang bị thêm 20 máy chạy thận nhân tạo Fresenius Medical care 4008s để nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Trong thời gian qua, Đơn vị Lọc Thận Bệnh viện Đa khoa Long An đã đáp nhu cầu điều trị của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hiện tại Đơn vị có 20 máy thận nhân tạo đang điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ, ba lần mỗi tuần. Tuy nhiên trước nhu cầu chạy thận của của các bệnh nhân suy thận, đặc biệt là bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng. Để giảm bớt khó khăn cho các bệnh nhân, ngày 04-01-2021 Bệnh viện Đa khoa Long An quyết định trang bị thêm 20 máy chạy thận nhân tạo và các trang thiết bị phụ trợ để thực hiện mở rộng thêm Đơn vị Lọc Thận của bệnh viện. Quá trình lắp đặt 20 máy thận nhân tạo cùng với hệ thống nước RO, máy rửa màng lọc được các chuyên gia thẩm định, kiểm tra giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và kết luận đủ điều kiện hoạt động.

Bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo trên máy thận nhận tạo Fresenius Medical care 4008s

Việc đưa thêm 20 máy thận nhân tạo mới vào hoạt động tại Đơn vị có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc chăm sóc sức khỏe người bị mắc các bệnh mãn tính về thận trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Sau khi đưa các máy thận nhân tạo vào hoạt động, đã nâng số máy thận nhân tạo tại Đơn vị Lọc Thận của Bệnh viện Đa khoa Long An lên 40 máy. Với số máy hiện có, Bệnh viện Đa khoa Long An có thể chạy thận chu kỳ ba ca/ngày cho khoảng 200 bệnh nhân góp phần giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân và sự quá tải của các bệnh viện tuyến trên.

Một số hình ảnh tại Đơn vị Lọc Thận

Trả lời

viTiếng Việt