Hoạt động bệnh viện

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN TIẾP NHẬN MÁY THỞ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN TIẾP NHẬN MÁY THỞ

CN Nguyễn Thị Thư Xuân – P. VTTBYT

Thực hiện Quyết định số 4131/QĐ- BYT ngày 30/9/2020 của Bộ Y tế về việc phân bổ máy thở của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP để phòng, chống dịch COVID- 19.

Tỉnh Long An được Bộ Y tế phân bổ 22 máy thở VFS-410 của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP hỗ trợ để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 tại Quyết định số 4131/QĐ- BYT.

Ngày 16/10/2020 UBND tỉnh có công văn số 6316/UBND- VHXH về việc tiếp nhân, phân bổ máy thở do Tập đoàn Vingroup- Công ty CP tài trợ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, phân phối các máy thở được hỗ trợ để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

Ngày 19/10/2020  Phòng Vật tư thiết bị y tế – Bệnh viện đa khoa Long An đã tiếp nhận tài trợ từ Tập đoàn 22 máy thở VFS-410 để hỗ trợ cho bệnh viện và các trung tâm y tế. Trong đó Bệnh viện nhận 10 máy

Đây là chương trình tài trợ rất có ý nghĩa để hỗ trợ cho bệnh viện phục vụ trong công tác và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Mặc dù nước ta đã kiểm soát được nhưng không thể lơ là nên việc bổ sung  trang thiết bị để phục vụ cho công tác phòng chống dịch là rất cần thiết và kịp thời.

Bệnh viện gởi lời cám ơn đến Tập đoàn đã tài trợ chương trình , đồng hành cùng Sở Y tế nói chung và Bệnh viện đa khoa Long An nói riêng trong phòng chống dịch Covid- 19 và trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trả lời

viTiếng Việt