CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NQ ĐẠI HỘI ĐB ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại Hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại Hội ĐB Đảng bộ Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nguyễn Phước Lộc – Phòng KHTH

Nhằm quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên, quần chúng lao động tại Bệnh viện đa khoa Long An nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp thực hiện được đề ra trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong 02 ngày 27 và 28/10/2020, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Long An đã tổ chức 07 lớp học tập quán triệt với đầy đủ các nội dung nghị quyết đã được ban hành.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Quốc Doanh triển khai nội dung các nghị quyết

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Còn quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ BVĐKLA

Hội nghị lần này  đồng chí Nguyễn Quốc Doanh – Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Văn Còn – UV Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện triển khai 07 nội dung quan trọng gồm:

Một là, Thông tin Kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ba là, Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bốn là, Nội dung về phân công các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An khóa XI phụ trách các tổ chức cơ sở Đảng.

Năm là, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Long An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Đảng bộ các cấp

Sáu là, Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Long An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bảy là, Nội dung về phân công nhiệm vụ các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành  Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Long An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Qua 2 ngày học tập, với tinh thần tập trung, nghiêm túc lĩnh hội các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đảng bộ các cấp. Hội nghị quán triệt các nghị quyết cho cán bộ viên chức và người lao động tại Bệnh viện đa khoa Long An đã chính thức bế mạc. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện đa khoa Long An, đồng chí Nguyễn Quốc Doanh mong rằng toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng và người lao động sẽ cùng chung tay với Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện phát huy năng lực, trí tuệ và tính sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Trả lời

viTiếng Việt