Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An Triển khai Nghị Định số 21/2021/NĐ-CP

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

Triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP, ngày 19/3/2021 của Chính phủ

Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Xem chi tiết toàn văn tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt