Bệnh viện ĐK Long An thông báo mời báo giá Vật tư, hóa chất, y dụng cụ (Đợt 3)

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ, HÓA CHẤT, Y DỤNG CỤ (ĐỢT 3)

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị

Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo mời báo giá Vật tư, hóa chất, y dụng cụ (Đợt 3) 

DM chi tiết đính kèm (bản pdf)

DM chi tiết đính kèm (bản excel)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt