Hoạt động bệnh viện

Bệnh viện ĐK Long An Tổ chức Hội nghị viên chức lấy ý kiến xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

Trong 2 ngày 7 và ngày 8 tháng 4 năm 2022 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị viên chức lấy ý kiến giới thiệu cá nhân xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.

Năm 2022 Bệnh viện có 11 cá nhân đủ tiêu chuẩn bình xét danh hiệu ưu tú theo Nghị định số 41/2015/NĐ-CP của Chính phủ ký ngày 5 tháng 5 năm 2015 Qui định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.

11 cá nhân đạt tiêu chuẩn đều có thời gian cống hiến cho ngành y tế từ 20 năm trở lên, có các Bằng khen Thủ tướng chính phủ, Bằng khen Bộ trưởng, Bằng khen UBND tỉnh, CSTĐ cấp tỉnh và cấp Cơ sở ít nhất 6 lần và có nhiều đề tài nghiên cứu KHKT, sáng kiến cải tiến trong công tác phục vụ ngành y.

Trả lời

viTiếng Việt