Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương tổ chức Lớp trực tuyến về điều trị COVID-19 nặng

Đào tạo trực tuyến về điều trị COVID-19 nặng 

Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương tổ chức Lớp điều trị COVID-19 nặng vào 14h ngày 17/6/2021.

Hình thức : trực tuyến Qua Zoom: Meeting ID: 88518127252. Pass: 666888.

Chương trình chi tiết theo file đính kèm.

Kính mời các BS, DS tham dự trực tuyến theo hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt