Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương tổ chức Lớp trực tuyến về điều trị COVID-19 nặng

Đào tạo trực tuyến về điều trị COVID-19 nặng 

Bệnh viện Nhiệt Đới Trung Ương tổ chức Lớp điều trị COVID-19 nặng vào 14h ngày 17/6/2021.

Hình thức : trực tuyến Qua Zoom: Meeting ID: 88518127252. Pass: 666888.

Chương trình chi tiết theo file đính kèm.

Kính mời các BS, DS tham dự trực tuyến theo hướng dẫn.

Trả lời

viTiếng Việt