Hoạt động bệnh việnThông báo bệnh viện

Bộ câu hỏi kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Bộ câu hỏi kỳ xét tuyển viên chức năm 2020

Phòng TCCB

Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo Bộ câu hỏi kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 (Đính kèm bộ câu hỏi), gồm:

I.PHẦN KIẾN THỨC CHUNG

 1. Luật khám bệnh, chữa bệnh (10 câu);
 2. Quy tắc ứng xử (09 câu);
 3. Luật viên chức (05 câu);
 4. Y đức (05 câu);
 5. Quyết định số 2151/QĐ-BYT (03 câu).

II. PHẦN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

 1. Bác sĩ (23 câu);
 2. Điều dưỡng (11 câu);
 3. Kỹ thuật viên Phục hình răng (07 câu).

III. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN CHO TỪNG CHỨC DANH

 1. Bác sĩ (23 câu);
 2. Bác sĩ YHCT (10 câu);
 3. Điều dưỡng-Kỹ thuật viên (70 câu);
 4. Xét nghiệm (10 câu);
 5. Kỹ thuật điện-điện lạnh (11 câu);
 6. Hành chính văn phòng (10 câu);
 7. Tài chính kế toán (10 câu).

Xem Bộ câu hỏi tại đây

Trả lời

viTiếng Việt