BỘ POSTER AN TOÀN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI VIỆT NAM

Ngày 23/4/2021 Bộ Y tế đã có quyết định số 1980/QĐ-BYT V/v Ban hành Bộ poster an toàn tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 tại Việt Nam. Đính kèm quyết định là Hướng dẫn sử dụng Bộ poster an toàn tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 tại Việt Nam.

Xem chi tiết QĐ và Hướng dẫn sử dụng

 Link bản gốc Bộ poster tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt