Tin tức Covid-19

BỘ POSTER AN TOÀN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI VIỆT NAM

Ngày 23/4/2021 Bộ Y tế đã có quyết định số 1980/QĐ-BYT V/v Ban hành Bộ poster an toàn tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 tại Việt Nam. Đính kèm quyết định là Hướng dẫn sử dụng Bộ poster an toàn tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 tại Việt Nam.

Xem chi tiết QĐ và Hướng dẫn sử dụng

 Link bản gốc Bộ poster tại đây.

Trả lời

viTiếng Việt