Bộ Y tế ban hành thông tư 30/2020/TT-BYT Hướng dẫn thực hiện nghị định 146/2018/NĐ-CP về bảo hiểm y tế

BỘ Y TẾ BAN HÀNH THÔNG TƯ 30/2020/TT-BYT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 146/2018/NĐ-CP VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

Ngày 31/12/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về BHYT.

Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2021 và Thông tư số 09/2019/TT-BYT hết hiệu lực một phần.

Theo đó, một trong những nội dung đáng lưu ý của thông tư quy định các trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến gồm:

  1. Người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh đúng cơ sở ghi trên thẻ BHYT;
  2. Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám ở các cơ sở khác cùng tuyến trên địa bàn tỉnh;
  3. Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở nào trên phạm vi toàn quốc; người tham gia BHYT được chuyển tuyến.

Ngoài ra còn có các trường hợp khác như: Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định; Người hiến bộ phận cơ thể mình phải điều trị ngay khi hiến bộ phận cơ thể; Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra; Người có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian công tác, làm việc lưu động, tạm trú… và khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương cơ sở đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT./.

Xem chi tiết Thông tư 30/2020/TT-BYT (file đính kèm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt