Tin y tế

Bộ Y tế: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh

SKĐS – Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh; tăng cường thanh, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh…

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022.

Theo Bộ Y tế, nhằm tiếp tục truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân viên ngành y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội và các sở, ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022.

Cụ thể, chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền vềbảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025. 

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. 

Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa như: tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về bảo hiểm y tế với các thông điệptruyền thông chủ yếu như:

–  Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân;

– Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng;

– Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng;

– Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện;

– Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động trên.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam đến cuối năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 88,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Trả lời

viTiếng Việt