Bài viết chuyên môn

BV Bạch Mai – Tài liệu tập huấn Điều Dưỡng Đợt 2 – Bài 1 -> 6

Tài liệu tập huấn Điều dưỡng Đợt 2 của Bệnh Viện Bạch Mai

1 . Chẩn đoán, nguyên tắc điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19

     BS Bùi Văn Cường – Khoa HSTC – BV Bạch Mai

2 . Phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện

     TSBS Trương Anh Thư – TK KSNK – BV Bạch Mai – GV Đại học Y Hà Nội

3 . Tổ chức khoa Hồi sức điều trị Covid-19

     BS Phạm Thế Thạch – Khoa HSTC – BV Bạch Mai

4 . Kỹ thuật vệ sinh răng miệng đặc biệt

     CN Dương Thị Nguyên – Khoa HSTC – BV Bạch Mai

5 . Chăm sóc ống nội khí quản

    CN Dương Thị Nguyên – Khoa HSTC – BV Bạch Mai

6 . Kỹ thuật hút đàm

    CN Dương Thị Nguyên – Khoa HSTC – BV Bạch Mai

Trả lời

viTiếng Việt