BV Bạch Mai – Tài liệu tập huấn Điều Dưỡng Đợt 2 – Bài 13 -> 18

Tài liệu tập huấn Điều dưỡng Đợt 2 của Bệnh Viện Bạch Mai

Bạn PHẢI ấn THÍCH BÀI VIẾT vả COMMENT trực tiếp trên bài viết, ứng dụng mới gởi bài yêu cầu của bạn!

13 . Tổng quan lọc huyết tương

      TS BS Nguyễn Công Tấn – Phó TK K. HSTC – BV Bạch Mai

14 . Các đường vào mạch máu trong lọc máu liên tục và thay huyết tương

    TS BS Bùi Thị Hương Giang – K. HSTC – BV Bạch Mai

15 . Qui trình lắp và cái đặt máy lọc huyết tương   

16 . Qui trình kỹ thuật lọc máu liên tục

    CN Dương Thị Nguyên – Khoa HSTC – BV Bạch Mai

17 . Theo dõi hoạt động và xử trí lỗi trong lọc máu liên tục và thay huyết tương

    CN Nguyễn Thị Hoàng Dịu – – K. HSTC – BV Bạch Mai

18 . Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục

    CN Nguyễn Đức Linh – – K. HSTC – BV Bạch Mai

Trả lời

viTiếng Việt