Hoạt động bệnh viện

BVĐK Long An tập huấn “Tiêm an toàn” cho Điều dưỡng, HS, KTV

Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện

Tập huấn “Tiêm an toàn” cho Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên

toàn bệnh viện

 ThS. Đặng Quốc Cường- Phòng Điều dưỡng

Nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng về tiêm an toàn theo Hướng dẫn tại Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế, trong 4 ngày 24-27 tháng 4 năm 2023, Hội đồng Điều dưỡng (HĐĐD) Bệnh viện Đa khoa Long An tổ chức tập huấn tiêm an toàn cho hơn 400 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được Thạc sĩ Bác sĩ Trần Hiếu Thiện –  Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Thành viên HĐĐD bệnh viện trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt các nội dung về: Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chẩn đoán, phòng và xử trí sốc phản vệ; Dự phòng và xử trí sau phơi nhiễm.

Đồng thời cũng tại buổi tập huấn, CNĐD. Lê Thị Kim Quyên – Trưởng phòng Điều dưỡng, Phó chủ tịch Thường trực HĐĐD bệnh viện cập nhật Tổng quan về tiêm an toàn; Các khuyến cáo nhằm thực hiện mũi tiêm an toàn; Các giải pháp thay đổi hành vi hướng tới tiêm an toàn.

Nhằm giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo, các học viên khi tham dự phải thực hiện các bài kiểm tra đầu vào và kiểm tra kết quả sau tập huấn.

Tại đây, các học viên tham gia sôi nổi các phần kiểm tra lượng giá, thảo luận về hiện trạng tiêm truyền hiện nay, nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra trong khi tiêm truyền để phòng tránh, đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt tiêm an toàn, tuyên truyền bệnh nhân và cộng đồng biết nguy cơ của tiêm để tránh lạm dụng tiêm truyền. Đồng thời, trang bị tốt hơn về kỹ năng xử trí sốc phản vệ và dự phòng xử trí sau phơi nhiễm.

Trả lời

viTiếng Việt