BVĐK TỈNH LONG AN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN

I. Quyết định số 4448 /QĐ-BVĐKLA ngày 11 /10/2022 của Giám đốc BV

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển
viên chức năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An

Xem danh sách điểm phỏng vấn tại đây

II. Thông báo số 4463 /TB-BVĐKLA ngày 11 /10/2022 của Giám đốc BV

Thông báo Kết quả kiểm tra, sát hạch kỳ tiếp nhận vào làm viên chức
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, năm 2022

Xem danh sách điểm phỏng vấn tại đây

III. Quyết định số 4483 /QĐ-BVĐKLA ngày 11 /10/2022 của Giám đốc BV

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển
kỳ tiếp nhận vào làm viên chức
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, năm 2022

Xem danh sách điểm phỏng vấn tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt