Hoạt động bệnh viện

BVĐKLA TẬP HUẤN TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-COV-2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 2355/QĐ-BYT (30/8/2022) VỀ HƯỚNG DẪN PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM SARS-COV-2

Ths.Bs Trần Hiếu Thiện – Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Trong 2 ngày 20 -21/9/2022, Bệnh viện đa khoa Long An đã tổ chức triển khai nội dung Quyết định số 2355/QĐ-BYT ngày 30/8/2022 của Bộ Y tế V/v Ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quyết định này thay thế cho Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 tới toàn thể cán bộ viên chức, nhân viên trong bệnh viện.

Theo nội dung của hướng dẫn, SARS-CoV-2 hiện nay vẫn chủ yếu lây truyền qua đường giọt bắn, đường tiếp xúc, và lây truyền qua đường không khí. Trong đó đáng chú ý là  sự lây truyền qua đường không khí dưới dạng hạt khí dung (aerosol) khi thực hiện các thủ thuật như đặt nội khí quản, hút đàm, thở máy…

Thực hiện tốt phòng ngừa chuẩn kết hợp với phòng ngừa bổ sung hiện nay vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2. Tại buổi tập huấn, cán bộ viên chức và nhân viên bệnh viện cũng được hướng dẫn các kỹ thuật thực hành sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân theo đúng quy định.

Trả lời

viTiếng Việt