Hoạt động bệnh viện

BVĐKLA THÔNG BÁO QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT RA VÀO CỔNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN THÔNG BÁO 

QUY ĐỊNH

Về việc quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra vào cổng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An

Trả lời

viTiếng Việt