Tin tổng hợp

Chính phủ ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP VỀ TUỔI NGHỈ HƯU

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021. Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Nghị định 134/2015/NĐ-CP và Nghị định 33/2016/NĐ-CP hết hiệu lực một phần.

Theo Nghị định 135, các trường hợp sau đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với người lao động trong điều kiện bình thường tại thời điểm nghỉ hưu:

Một là, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Hai là, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021.

Ba là, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Bốn là, người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động kể từ ngày 01/01/2021 là đủ 55 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và 50 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 57 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 55 tuổi vào năm 2035./.

Trả lời

viTiếng Việt