Hoạt động bệnh viện

Công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh tại các khu cách ly tập trung đảm bảo phòng dịch Covid-19 – 19

CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI PHÁT SINH

TẠI CÁC KHU CÁCH LY TẬP TRUNG ĐẢM BẢO PHÒNG DỊCH COVID – 19

Nguyễn T Kim Lang – P. HCQT

“Sau một thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, các doanh nghiệp dần phục hồi sản xuất, nhiều đoàn chuyên gia nước ngoài bắt đầu trở lại Việt Nam làm việc. Tại Long An, công tác cách ly chuyên gia được đặc biệt quan tâm”.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chất thải phát sinh trong khu cách ly được xem là chất thải có nguy cơ chứa Covid – 19 và được xử lý theo đúng quy trình do Bộ Y tế ban hành về xử lý chất thải có nguy cơ chứa Covid-19.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An được Ngân hàng Thế giới đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế bằng công nghệ vi sóng. Do đó, Bệnh viện được UBND tỉnh – Sở Y tế Long An giao nhiệm vụ thu gom xử lý chất thải tại khu cách ly tập trung tại Lâm viên Thanh niên và khách sạn Happy – Bến Lức.

Để thực hiện công tác xử lý chất thải của 02 khu cách ly được phân công, hàng ngày, Bệnh viện cử nhân viên xuống tận khu cách ly tập trung để thu gom, vận chuyển chất thải về khu xử lý chất thải của Bệnh viện, tiến hành xử lý chất thải an toàn theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ TN&MT quy định về quản lý chất thải y tế, Quyết định số 5188/QĐ-BYT – 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Lượng chất thải phát sinh tại khu vực cách ly tập trung trung bình khoảng 1,2kg/người/ngày. Chất thải sau khi được tập kết tại các thùng chứa chuyên dụng trong khu vực quy định của khu cách ly, nhân viên thu gom của Bệnh viện thực hiện phun khử trùng bên ngoài các thùng, chuyển lên xe chuyên dụng đảm bảo chất thải không rơi vãi khi vận chuyển, tiếp tục phun khử trùng toàn bộ xe trước khi rời khu cách ly. Số chất thải này được đưa về khu xử lý chất thải của Bệnh viện và xử lý ngay. Xe vận chuyển chất thải sau khi giao chất thải cũng được xử lý đúng quy trình do Bộ Y tế ban hành về xử lý xe có nguy cơ chứa Covid -19.

Để đảm bảo an toàn cho nhân viên có tiếp xúc chất thải phát sinh từ các cơ sở cách ly, Bệnh viện đã trang bị trang phục phòng hộ cho nhân viên thực hiện thu gom, lái xe vận chuyển cũng như nhân viên xử lý chất thải.

Như vậy, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh từ khu vực cách ly đã và đang được đơn vị thực hiện nghiêm túc, bảo đảm không gây phát tán mầm bệnh (nếu có) trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý, cũng như an toàn cho người cách ly, nhân viên thu gom, lái xe vận chuyển cũng như nhân viên xử lý chất thải theo đúng Quy định của Bộ Y tế./.

Trả lời

viTiếng Việt