CÔNG VĂN BỘ Y TẾ VÀ UBND TỈNH LONG AN

Ngày 03 tháng 10 năm 2021 Bộ Y tế đã có công văn số 8318/BYT-DP về việc Xét nghiệm, cách lý phòng chống dịch CoVid-19  với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ

Ngày 04 tháng 10 năm 2021 UNBD Tỉnh Long An có công văn số 9669/UBND-VHXH về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tình trong tình hình mới

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt