Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”

CĐCS BỆNH VIỆN ĐK TỈNH Thông báo Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh … Đọc tiếp Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”