Cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

CUỘC THI TRỰC TUYẾN: “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN”

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

One thought on “Cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

  • Thứ Tư, 28th Tháng Tư , 2021 18:33 at 18:33
    Permalink

    Ok

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt