Cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

CUỘC THI TRỰC TUYẾN: “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN”

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt