Tin tổng hợp

Cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

CUỘC THI TRỰC TUYẾN: “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN”

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

One thought on “Cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Trả lời

viTiếng Việt