Tin tổng hợp

CV 5670 – Huy động lực lượng y tế tư nhân, nghĩ hưu tham gia phòng chống dịch bệnh

Ngày 20/08/2021 Sở Y tế Long An kêu gọi huy động các lực lượng y tế tư nhân, nhân viên y tế nghĩ hưu tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An

 

Trả lời

viTiếng Việt