Tin tức Covid-19

CV 9029/UBND-VHXH V/v Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

UBND Tỉnh Long An có công văn CV 9029/UBND-VHXH . Kể từ 00 giờ 00 ngày 14/9/2021, V/v Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Sau gần 02 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát. UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

Xem thêm chi tiết tại đây

 

 

Trả lời

viTiếng Việt