CV 9229/UBND-VHXH V/v Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

UBND Tỉnh Long An có công văn CV 9229/UBND-VHXH . V/v Áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.Áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 21/09/2021.

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình trên, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

Trả lời

viTiếng Việt