Danh mục dịch vụ kỹ thuật phân tuyến đang thực hiện tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Long An

DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN ĐANG THỰC HIỆN TẠI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

Thực hiện theo Quyết định số 5154/QĐ-SYT ngày 16/12/2020 của Sở Y tế Tỉnh Long An)

Xem Quyết định tại đây

Xem nội dung chi tiết Danh mục kỹ thuật phân tuyến tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt