Dịch vụ kỹ thuật phân tuyến Bệnh viện

Bệnh Viện ĐK Tỉnh Long An: Danh mục DV KT phân tuyến được Sở Y Tế phê duyệt

DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN ĐƯỢC SỞ Y TẾ PHÊ DUYỆT

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN

(Tính đến tháng 05/2024)

Thực hiện theo Quyết định số 5154/QĐ-SYT ngày 16/12/2020 của Sở Y tế Tỉnh Long An – Xem Quyết định tại đây

Thực hiện theo Quyết định số 1756/QĐ-SYT ngày 11/05/2023 của Sở Y tế Tỉnh Long An – Xem Quyết định tại đây

Xem nội dung bảng chi tiết Danh mục kỹ thuật phân tuyến 5154 và 1756 tại đây

Trả lời

viTiếng Việt