DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HCM (Cập nhật lúc 11 giờ, ngày 01/7/2021)

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HCM (Cập nhật lúc 11 giờ, ngày 01/7/2021)

Tính đến 11 giờ ngày 01/7/2021, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 636 điểm phong toả. HCDC sẽ tiếp tục cập nhật các điểm phong toả tại TP. Hồ Chí Minh trong các bản tin tiếp theo.

Xem thêm nội dung chi tiết

Trả lời

viTiếng Việt