Tin tức Covid-19

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH (Cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021)

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH (Cập nhật 18 giờ, ngày 09/6/2021)

Tính đến 18 giờ ngày 09/6/2021, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 323 điểm phong toả. 

Danh sách đính kèm

 

Trả lời

viTiếng Việt