Tin tức Covid-19

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH (Cập nhật lúc 10 giờ, ngày 05/7/2021)

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP.HCM (Cập nhật lúc 10 giờ, ngày 05/7/2021)

Tính đến 10 giờ ngày 05/7/2021, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 738 điểm phong toả. HCDC sẽ tiếp tục cập nhật các điểm phong toả tại TP. Hồ Chí Minh trong các bản tin tiếp theo.

Xem thêm chi tiết tại đây

Nguồn HCDC – TP.HCM

Trả lời

viTiếng Việt