Tin tức Covid-19

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (Cập nhật lúc 10 giờ, ngày 15/6/2021)

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM PHONG TỎA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

(Cập nhật lúc 10 giờ, ngày 15/6/2021)

hcdc.vn  Tính đến 10 giờ ngày 15/6/2021, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 382 điểm phong toả. HCDC sẽ tiếp tục cập nhật các điểm phong toả tại TP. Hồ Chí Minh trong các bản tin tiếp theo.

 

 

 

 

 

 

Trả lời

viTiếng Việt