Tin tức Covid-19

Danh sách điểm phong tỏa tại thành phố Hồ Chí Minh Tính đến 14 giờ ngày 25/6/2021

Danh sách điểm phong tỏa tại thành phố Hồ Chí Minh Tính đến 14 giờ ngày 25/6/2021

Tính đến 14 giờ ngày 25/6/2021, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 498 điểm phong toả. HCDC sẽ tiếp tục cập nhật các điểm phong toả tại TP. Hồ Chí Minh trong các bản tin tiếp theo.

Xem thêm nội dung chi tiết

Trả lời

viTiếng Việt