Điều chỉnh Các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Long An

Ngày 26 tháng 10 năm 2021 UBND Tỉnh Long An đã có Công văn 10555/UBND-VHXH V/v Điều chỉnh Các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An

Xem bản chi tiết đầy đủ tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt