Điều chỉnh Các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Long An

Ngày 26 tháng 10 năm 2021 UBND Tỉnh Long An đã có Công văn 10555/UBND-VHXH V/v Điều chỉnh Các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An

Xem bản chi tiết đầy đủ tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt