Tin tổng hợp

HỒ CHÍ MINH nhà lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam

HỒ CHÍ MINH NHÀ LÃNH TỤ VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

 

Mỗi dịp tháng năm về, hàng triệu trái tim người Việt và bạn bè trên khắp thế giới luôn bồi hồi xúc, động tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, nhà hoạt động các mạng tài ba, xuất chúng của thế giới. Ngày 19/5 ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tài ba mà luôn giản dị và gần gũi. Hôm nay, trong niềm cảm xúc thương nhớ dâng trào, chúng ta hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trái tim của cả nước với tấm lòng trân trọng, thành kính nhớ về công ơn của Bác. Tuy người đã đi xa nhưng hình bóng, công ơn và tấm lòng của Người thì sống mãi không chỉ trong lòng của người dân nước Việt mà còn mãi trong trái tim của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc…) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, ở một đất nước thuộc địa, có nhiều dân tộc. Trong quá trình dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm, dân tộc ta đã hình thành và phát triển nền văn hóa dân tộc rực rỡ, mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, ý chí đấu tranh bất khuất, tinh thần nhân ái, khoan dung và ý thức cộng đồng, đoàn kết dân tộc. Chính nền văn hóa ấy cùng với những ảnh hưởng tích cực của văn hóa phương đông đã hun đúc nên nhân cách Hồ Chí Minh và góp phần to lớn vào sự hình thành và sự phát triển tư tưởng của Người.

Ngày 03/02/1930 với việc thành lập Đảng cùng với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc mình kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi hoàn toàn đưa Tổ quốc ta về một mối và mở ra một kỷ nguyên mới đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ đây toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới. Người cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, mang lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Năm 2021 là năm với nhiều biến cố vì đại dịch Covid-19, với những tổn thất đau thương của nhân loại, chúng ta càng thêm nhớ về Bác, nhớ về những công lao của Bác trong công cuộc lãnh đạo xây dựng nên một nước Việt Nam của ngày hôm nay.

Trong muôn vàn khó khăn, chúng ta càng nhớ hơn tài năng xuất chúng, tài năng lỗi lạc của Bác đã lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam luôn vượt qua bao hiểm nguy gian khó để có được một nước Việt Nam độc lập, hạnh phúc và phát triển hùng mạnh như ngày hôm nay. Và chúng ta xin hứa với Bác sẽ đánh thắng dịch Covid-19, sẽ vượt qua những khó khăn nhất trong giai đoạn dịch bệnh đang bùng phát khắp thế giới để luôn luôn xứng đáng là một nước Việt Nam luôn phát triển bền vững không ngừng vươn cao, vươn xa hơn nữa như mong ước của Người “Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

Trả lời

viTiếng Việt