Hoạt động bệnh viện

Hoạt động Đoàn tình nguyện y tế của BV Đại học Wonkwang đến BV Đa khoa Long An

Sáng ngày 08 tháng 01 năm 2024 Sở Y tế Long An và Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An đã tổ chức tiếp đón Đoàn tình nguyện y tế của BV Đại học Wonkwang – Hàn Quốc 

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn BV Đại học Wonkwang và Bệnh viện ĐK Tỉnh Long An:

Trả lời

viTiếng Việt