Tin y tế

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch COVID-19

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sáng 20/01/2021, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch COVID-19. GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cẩu Trung ương có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/Cục/Văn phòng/đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; đại diện Văn phòng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an; Cục Y tế- Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan.

Tại hơn 140 điểm cầu địa phương có đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh/Thành phố; các Bệnh viện/Viện/ Trung tâm y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 63 tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

Tài liệu Hội nghị:

  1. Tài liệu hội nghị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19
  2. Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh
  3. Cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19

Trả lời

viTiếng Việt