Hội thảo chuyên đề “Thực hành cá thể hóa điều trị Hội chứng mạch vành”

Hội thảo trực tuyến chuyên đề “Thực hành cá thể hóa điều trị Hội chứng mạch vành” ngày 20/07/2021

 

Bài 1: CLS Thực hành tối ưu hóa chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mãn tính

            TS BS Thân Hà Ngọc Thể – Bộ môn lão khoa – ĐHYD TP.HCM; Khoa Lão – CSGN – BV ĐHYD TP.HCM

Bài 2: Ca lâm sàng Hội chứng mạch vành mạn tính

            ThS. BS Trần Minh Trung – BV ĐK Kiên Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt