Hướng dẫn đánh giá Bộ Tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp

Bài giảng Hướng dẫn đánh giá Bộ Tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp của GS-TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý KCB  Phó trưởng Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19

(đính kèm file)[embeddoc url=”http://bvdkla.longan.gov.vn/wp-content/uploads/2020/08/HDDanhgiaBVAnToan-Drluong.pptx” viewer=”microsoft”]

Trả lời

viTiếng Việt