Tin tức Covid-19

Hướng dẫn giám sát phòng, chống Covid-19 tại TP.HCM

Theo dõi Hướng dẫn giám sát phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. Nếu có liên quan đến các địa phương có ca lây nhiễm, mọi người liên hê cơ quan y tế, Ban phòng chống dịch tại nơi cư trú để thực hiện khai báo y tế ngay.

Trả lời

viTiếng Việt