Tin tức Covid-19

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH

(cập nhật 11giờ và 18giờ, ngày 23/6/2021)

1.Tại TP.HCM

Xem thêm chi tại đây

2.Tại các tỉnh khác:

 

 

Trả lời

viTiếng Việt